Het laagste punt van NL

Geplaatst op

Hoe zit dat eigenlijk met dat laagste punt in Nederland?

We kunnen er lang en kort over praten. In de Europese aardijkskundeboekjes is de Polder Prins Alexander altijd de laagste polder van Europa geweest. Daarom is deze polder ook zo laat in de tijd drooggemalen! Er moest 6 meter hoogteverschil worden overbrugd om de polder leeg te pompen!

Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel laat er het volgende over weten:

-6,76 N.A.P.
In Nieuwerkerk aan den IJssel bevindt zich het laagste punt van Nederland. Het ligt 6.76 m beneden Normaal Amsterdams Peil (NAP). Onder het laagste punt verstaat Rijkswaterstaat een gebied van ongeveer 1 hectare dat, gemeten ten opzichte van het NAP, lager ligt dan enig ander maaiveld in Nederland. Door (menselijke) bouwactiviteiten, bodembewegingen, veranderingen van de grondwaterstand en inklinken van de bodem veranderen de maaiveldhoogten in Nederland voortdurend.
Het laagste punt ligt op 51º 59′ 13″ noorderbreedte en 4º 38′ 9 ” oosterlengte.

Ontstaan

Het huidige laagste punt van Nederland is ontstaan bij de de drooglegging van de Zuidplaspolder in 1841. De Zuidplas was een meer dat ten we
sten van Gouda lag, van Waddinxveen in het noorden tot Nieuwerkerk aan den IJssel in het zuiden. Het meer was ontstaan doordat eeuwenlang veen gebaggerd werd.
Dit veen werd gedroogd tot turf en gebruikt als brandstof. De bodemhoogte van het meer lag toen 5,9 meter beneden de gemiddelde waterhoogte van de Noordzee. Enkele plaatsnamen in dit poldergebied verwijzen naar de veenwinning in het verleden: Waddinxveen, Moordrecht en Moerkapelle.

N.A.P.

Hoogtegegevens worden in Nederland weergegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Hiervoor publiceert de Adviesdienst voor Geo-informatie en ICT (AGI) van Rijkswaterstaat gegevens over zogenaamde peilmerken. Dit zijn punten, waarvan de hoogte bekend is ten opzichte van het NAP en die worden gebruikt als uitgangspunt om waterstanden en hoogtes van objecten te bepalen. Hoogtes van peilmerken worden bepaald ten opzichte van stabiel veronderstelde ondergrondse merken.

Monument

De heer B.C. van Vliet senior, grondlegger van Van Vliet Automobielbedrijven BV, nam het initiatief om een monument op te richten om dit punt te accentueren. Het laagste punt ligt in het weiland, achter het pand van Van Vliet Trucks. De voet van het monument stemt exact overeen met het niveau van het laagste punt.

Journaal laagste punt

Het journaal deed hiervan ook verslag, zie video.

In dit Persbericht gemeente Persbericht gemeente Nieuwerkerk a-d IJssel staat ook het een en ander hierover te lezen.
Voor ons blijft de Polder Prins Alexander de laagst drooggemaakte polder van Europa. Over een laagste puntje zullen we niet vallen…